PROF.DR. ZİYA AKÇA


ziya akçaE-Mail: zakca@ogu.edu.tr

Kişisel web sayfası: http://fef.ogu.edu.tr/matbil/zakca/

Kişisel Bilgiler
Ana Dili: Türkçe
Uyruğu: T.C
İş Adresi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Matematik Bilgisayar Bölümü
İş Telefonu: 0 222 239 37 50 / 2227
Fakülte: Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm: Matematik & Bilgisayar
Ana Bilim Dalı: Geometri
Bilim Kolu: Geometri
İlgi Alanları: Projektif Geometri, Metrik Geometri, Fuzzy Geometri
Öğrenim Durumu
İlkokul: Gülhüyük İlkokulu
Ortaokul: Gülhüyük Ortaokulu
Lise: Ş.Koçhisar Lisesi
Lisans: Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Bildiği Yabancı Diller
 1. İngilizce
Akademik Ünvanlar

Arş.Gör. : Matematik Bölümü, Anadolu Üniversitesi, 1988

Yrd.Doç.Dr. : Matematik Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 1995

Doç. : Matematik&Bilgisayar Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2008

Prof.Dr. : Matematik&Bilgisayar Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2013

Yüksek Lisans Tezi

Akça, Ziya; "En Küçük Kartezyen Grup Üzerinde Pojektif Düzlemler", Anadolu Üniversitesi, 1991

Doktora Tezi

Akça, Ziya; "Taksi Trigonometri Ve Uzay Taksi Geometrisinin Geliştirilmesi Üzerine", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 1995

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

M. Melik UZUN; 9. mertebeden yarıcisim düzleminin blok kümeleri üzerine, ESOGÜ, Y.Lisans Tezi, (2010)

Şule GÜRKAN; Fuzzy projektif düzlem geometri üzerine, ESOGÜ, Y.Lisans Tezi, (2006)

A. Cengiz ÇEVİKEL; Projektif geometrilerde kategorisel kavramlar, DPÜ, Y.Lisans Tezi, (2005)

Özgür GÜNEY; 9. mertebeden sol yarıcisim düzleminin alt düzlemleri üzerine , ESOGÜ, Y.Lisans Tezi, (2005)

Betül KURTULMUŞ; Bulanık vektör uzayları üzerine, ESOGÜ, Y.Lisans Tezi, (devam ediyor)

Hacer HANCI; Üçgensel normlar üzerine, ESOGÜ, Y.Lisans Tezi, (2013)

H. Seçkin AKDEMİR; 9.mertebeden projektif düzlemlerde Unitaller üzerine, ESOGÜ, Y.Lisans Tezi, (2013)

Mustafa TAŞ; Sol Hall sisteminin fano konfigurasyonları üzerine, ESOGÜ, Y.Lisans Tezi, (devam ediyor)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Akça, Z.; Bayar, A.; Ekmekçi, S.; Van Maldeghem, H. Generalized Veronesean embeddings of projective spaces, Part II. The lax case, Ars Combinatoria, (2012), 65-80
 2. Akça, Z.; Uzun, M. Melik. On the Numerical Computation of Some t-Fold Blocking Sets in the Baer subplane, Applied Mathematical Sciences, Vol.6, (2012), no. 124, 6161- 6170.
 3. Akça, Z. On fuzzify the notion of Grassmannian in fuzzy n-dimensional projective space, International Journal of the Physical Sciences, (2011), Vol. 6 (25), 5877-5882.
 4. Akça, Z. A numerical computation of (k,3)-arcs in the left semifield plane of order 9, International Electronic Journal of Geometry, (2011), Vol 4, No. 2, 13-20.
 5. Ekmekçi, S.; Bayar, A.;  Akça, Z. Fuzzy ellipsoidal projective plane model, International Journal of the Physical Sciences, (2011), Vol. 6 (7), 1808-1813.
 6. Akca, Z.; Kaya, R. On planar fuzzy ternary rings, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Sér. A1 Math. Stat. , Vol.60 No.1, (2011) 1-8.
 7. Akça, Z. A note on coordinatization a fibered projective plane. J. Adv. Res. Pure Math. 3 (2011), no. 2, 1–6.
 8. Akça, Z. A note on fuzzy subgeometries of fuzzy n-dimensional projective space λ’ on V’,  J. Adv. Res. Appl. Math. 3 (2011), no. 1, 70–77.
 9. Ekmekçi, S.; Akça, Z.; Bayar, A. On the classification of fuzzy projective planes of fuzzy 3-dimensional projective space. Chaos Solitons Fractals 40 (2009), no. 5, 2146–2151.
 10. Bayar, A.; Ekmekçi, S.; Akça, Z. On the plane geometry with generalized absolute value metric. Math. Probl. Eng. (2008), 1-8.
 11. Bayar, A.; Ekmekçi, S.; Akça, Z. A note on fibered projective plane geometry. Inform. Sci. 178 (2008), no. 4.
 12.  Akça, Z.; Bayar, A.; Ekmekçi, S. On the classification of fuzzy projective lines of fuzzy 3-dimensional projective space. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Sér. A1 Math. Stat. 55 (2006), no. 2, 17–23.
 13. Günaltili, İ.; Akça, Z.; Anapa, P. (0,1) -conditional linear matrices with two consecutive column degrees. Int. J. Math. Anal. 1 (2006), no. 1, 23–35.
 14. Akça, Z.; Bayar, A.; Ekmekçi, S.; Van Maldeghem, H. Fuzzy projective spreads of fuzzy projective spaces. Fuzzy Sets and Systems 157 (2006), no. 24, 3237–3247.
 15. Akça, Z.; Günaltılı, İ.; Güney, Ö. On the Fano subplanes of the left semifield plane of order 9. Hacet. J. Math. Stat. 35 (2006), no. 1, 55–61.
 16. Günaltılı, İ.; Akça, Z.; Olgun, Ş. On finite circular spaces. Appl. Sci. 8 (2006), no. 1, 85–90 (electronic).
 17. Akca, Z.; Kaya, R. On the norm in higher dimensional taxicab spaces. Hadronic J. Suppl. 19 (2004), no. 4, 491–501.
 18. Akca, Z.; Kaya, R. On the distance formulae in three dimensional taxicab space. Hadronic J. 27 (2004), no. 5, 521–532.
 19. Kaya, R.; Akça, Z.; Günaltili, İ.; Özcan, M. General equation for taxicab conics and their classification. Mitt. Math. Ges. Hamburg 19 (2000), 135–148.
 20. Kocayusufoğlu, I.; Akça, Z.; Ekici, C. The inner-product of taxicab geometry, The Scientific J. The Kazakh State National University, on the section "Mathematics, Mechanics and Informatics”, Vol. 20, No. 1, (2000), 33-39.
 21. Ekici, C.; Kocayusufoğlu, I.; Akça, Z. The norm in taxicab geometry. Turkish J. Math. 22 (1998), no. 3, 295–307.
 22. Akça, Z.; Kaya, R. On the taxicab trigonometry. J. Inst. Math. Comput. Sci. Math. Ser. 10 (1997), no. 3, 151–159.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akça, Z.; Uzun, M. Melik. On Blocking Sets in a special projective plane of order 9, Mathematical Sciences & Applications E-Notes , To appear, January 2013 .

Akça, Z.; Günaltılı, İ. On the (k,3) - Arcs of CPG(2,25,5), Anadolu University Jounal of Science and Technology- B Theoretical Sciences, Vol.2 No.1, (2012), 21-27.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akca, Z.; Kaya, R. On the subplanes of the cartesian group plane of order 25, Türk Mat. Derneği X. Ulusal Mat. Semp.(1997), 1-7.

Ulusal ve Uluslararası Projeler

Bazı Geometrilerin Sonlu Projektif Uzaylara Gömülmeleri Üzerine, TÜBİTAK Projesi: 108T340, Ekim 2010

Yürütmekte Olduğu Dersler
 1. Analitik Geometri I
 2. Analitik Geometri II
 3. Lineer Programlama
 4. Reel Projektif Düzlem Modelleri I
 5. Reel Projektif Düzlem Modelleri II
 6. Genel Matematik
Faydalı Linkler: logo Fotoğraflarım
Bu site bölümümüz öğrencilerinden Ezgi Erdem tarafından yapılmıştır.