Lecture Notes (Only Turkish)

RSA Şifreleme ve Hash Fonksiyonları

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I (Python)

GENEL MATEMATİK 2

R Programlama

TBT 2 DERS NOTLARI

WEB PROGRAMLAMA   DERS NOTLARI

top